skip to Main Content
0216 7715974 info@fsmahmutoglu.av.tr

Av. Serra KARADENİZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 senesinde mezun olmuştur. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Devamında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimine başlayan Karadeniz çalışmalarına devam etmektedir. Ceza hukuku alanında kitap ve makaleleri vardır.

İstanbul Barosu’na kayıtlı Av. Serra KARADENİZ, 2013 senesinden beri Mahmutoğlu Hukuk Bürosu kadrosunda yer almaktadır.

Diller: İngilizce

İletişim: serrakaradeniz@fsmahmutoglu.av.tr

Yayınlar:

  • Serra Karadeniz, “Dine Hakaret”, Suç ve Ceza Dergisi, Sayı: 3, Temmuz, Ağustos, Eylül, 2010.
  • Serra Karadeniz, Nefret Söylemi Kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu, (Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2012
  • Serra Karadeniz “Göçmen Kaçakçılığı”, Suç ve Ceza Dergisi, Sayı: 2, Nisan, Mayıs, Haziran, 2013.
  • Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Av. Serra Karadeniz, “Bankacılık Yöntemlerinin Kullanılması Kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu”, Seza Reisoğlu Armağanı, Ankara, İş Bankası Publications, 2016.
  • Serra Karadeniz, “Nefret Suçunun Fail – Mağdur ve Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Suç ve Ceza Dergisi, S. 3-4, Temmuz, Ağustos, Eylül 2016
  • Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Av. Serra Karadeniz, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi, 1. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, Ocak 2017
Back To Top