skip to Main Content
0216 7715974 info@fsmahmutoglu.av.tr
gavel

Mahmutoğlu Hukuk Bürosu, 2008 yılında, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu tarafından kurulmuştur. Büromuz, esas itibariyle Ceza Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’nun kaleme aldığı yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezleri dikkate alındığında basın hukukundan kaynaklanan suçlar, kabahatler hukuku ve ekonomik suçlar ön plana çıkmaktadır. Bu başlıklar altında Bankacılık Suçları, Kredi Suçları, Sermaye Piyasası  Suçları, Gümrük ve Vergi SuçlarıBasın Yoluyla İşlenen Suçlar ile İdari Ceza Hukuku Kapsamındaki Suçlar sayılabilir.

Ayrıca Tıp Hukuku, Çevre Hukuku, Enerji Hukuku ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndan Kaynaklanan Suçlar faaliyet alanları içerisindedir.

Eklemek gerekir ki, ceza hukuku ile özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları da çalışma alanı kapsamındadır.

Mahmutoğlu Hukuk Bürosu ayrıca ceza hukuku alanında CMK 67 kapsamında (uzman mütalaası) bilimsel görüş  vermektedir.”

Back To Top