skip to Main Content
0216 7715974 info@fsmahmutoglu.av.tr
 1. CEZA HUKUKU
  1. Ekonomi Ceza Hukuku
   1. Bankacılık Suçları
   2. Sermaye Piyasası Suçları
   3. Şirketler Hukukundan Kaynaklanan Suçlar
   4. Vergi Suçları
   5. Gümrük ve Kaçakçılık Suçları
  2. Tıp Ceza Hukuku
   1. Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Suçlar, İhbar Yükümlülükleri
  3. Çocuk Ceza Hukuku
  4. Kitle İletişim Hukuku
   1. Basın Suçları
   2. Radyo, Televizyon ve İnternet Yoluyla ya da Ortamında İşlenen Suçlar
  5. Bilişim Hukuku
  6. Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Hukuku
  7. Spor Hukuku
  8. Askeri Ceza Hukuku
  9. Eski Eserler- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
 2. İDARİ CEZA HUKUKU
  1. Kabahatler
  2. Disiplin Suçları
 3. CEZA HUKUKU-ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
Back To Top