Av. Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU


PROF. DR. FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİFatih Selami Mahmutoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1983’te mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans öğrenimine başladı. Yüksek lisans öğrenimini “Cevap ve Düzeltme Hakkı” konulu tezi savunarak tamamladı.

Yüksek lisans öğrenimi sonrasında aynı üniversitede doktora çalışmalarına başladı. 1988 yılında akademik çalışma yapmak üzere YÖK bursundan yararlanarak Almanya’ya gitti. Freiburg’daki Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu, 1990 yılında Türkiye’ye döndü ve 1991 yılında İ.Ü.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’na atandı. 1994 yılında “Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda Yargılama Rejimi” konulu tezi başarı ile savunarak Dr. Unvanını aldı. 24.02.1995 tarihinden itibaren aynı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996 yılında Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde iki aylık araştırma bursu ile ekonomik suçlar konusunda çalışmalarda bulundu.

1996 tarihinden itibaren akademik faaliyetlerini ekonomik suçlar konusunda yoğunlaştıran Fatih Selami Mahmutoğlu, Doçentlik tezi olarak “Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar” konusunu yazarak 13.11.2000 tarihinde Doçent unvanını, 11.02.2008 tarihinde de profesör unvanını aldı. 01.08.2012 tarihinde emekli oldu.

Akademik çalışma süresi içerisinde, aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı ve 19.09.2008 tarihinde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’na 4 yıl için temsilci üye olarak seçildi. 2008 yılından itibaren de Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneğinin editörlüğünü yapmaktadır.

Çalışma hayatı boyunca, uzmanlık alanı ile ilgili olarak çok sayıda ulusal-uluslararası bilimsel toplantıya katılan Fatih Selami Mahmutoğlu, seksenin üzerinde bilimsel makale yazdı. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanması ile ilgili olarak da Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen TBMM Adalet Üst Komisyonu’nda çalıştı ve Türkiye Barolar Birliği ve il baroları işbirliği ile düzenlenen Yeni Türk Ceza Kanunu Bilgilendirme Seminerleri çerçevesinde, çok sayıda vilayette toplantılara iştirak etti. Bunun yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hakkında çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerince ve hukuk derneklerince düzenlenen bilimsel toplantılara katkıda bulundu.

Fatih Selami Mahmutoğlu, halen İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini yürütmesinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde Ceza Muhakemesi Hukuku dersini vermekte; Türk- Alman Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında sözleşmeli olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve iki kız çocuğu sahibidir.

<< Geri